KİMYEVİ GÜBRE /LENA FORTIS


LENA FORTIS

İçeriği               

% W/W

Suda Çözünür Üre Azotu (N)

% 18

Özellikleri: LENA FORTİS, içeriğinde mineral azot formlarını yüksek oranda barındıran, bitkilere üre desteği sağlayan ve tüm bitkiler için kullanılabilen yüksek etkinlikte bir sıvı gübredir.

 

LENA FORTİS bitkilere hem hızla alınabilen azotu tedarik eder hem de yavaş salınımla bitkinin kademeli ve düzenli beslenmesini sağlar. Fotosentez için önem arz eden klorofili ve hücre çoğalmasını bünyesindeki yüksek azot yardımıyla artırarak bitkinin gelişim başlangıç döneminden itibaren başlayan etkinliğiyle bitkiye düzgün bir vejetatif büyüme sağlar, yaprak ve filizlerin oluşumunu teşvik eder ve nihai verimin artmasına destek olur.

 

BİTKİ                                                                              DAMLA SULAMA  İLE UYGULAMA                                   YAPRAKTAN UYGULAMA                                                                                                                                                           (100L SUYA)                                              (CC/DEKAR)                

 

Tüm açık alan sebzelerinde

 

350-400 cc

 

500-550

 

Tüm sera sebzelerinde

 

300-350 cc

 

450-500

 

Kesme Çiçekçilikte

 

300-350 cc

 

450-500

 

Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde

 

350-400 cc

500-550 (veya ağaç başına

50cc)

 

Bağlarda

 

300-350 cc

350-400 (veya ağaç başına

30cc)

 

Narenciye, İncir, Zeytin

 

350-400 cc

500-550 (veya ağaç başına

50cc)

 

Tüm Endüstri Bitkilerinde

 

450-500cc

 

550-600

 

Tüm Tahıllarda

 

450-500cc

 

---

 

Yeşil Alanlarda

 

550-600cc

 

---