İnsan Kaynakları

Ad ve Soyad

Telefon

Konu

Mesaj

LENA TARIM, başarının kurumsallaşma ile doğru orantılı olduğunun bilincindedir. Bu bilinçle, şirketin faaliyet alanında, çağın gereklerine uygun kural, kaide ve standartların yerleşmesine çalışmaktadır. Kuruluşundan bu güne kadar, çiftçi odaklı ve verimliliği esas alan bir yönetim anlayışı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Tamamı yerli sermaye ile kurulmuş bir firma olarak pazarda önemli bir yer edinmeyi amaçlamıştır. Sektörde yakalayacağımız başarının itici gücü, müşterilerimizin firmamıza duyduğu güven ve memnuniyet olacaktır.