DİĞER ÜRÜNLER /LENA FILM


LENA FILM

Özellikleri: Non-iyonik yayıcı yapıştırıcı LENA FILM, birlikte kullanıldığı ilaçların ve yaprak gübrelerinin, sürgün meyve dallara, yapraklara ve meyve yüzeyine yayılmasını ve yapışmasını sağlayan, ürün üzerinde kalıntı bırakmayan böylece gübre alımı veya ilaçlama sırasında herhangi bir yanma veya besin birikimi ile meyve üzerinde leke oluşmasını engelleyen yüksek kaliteli bir yayıcı yapıştırıcıdır.

LENA FILM, yaprak gübreleri, pestisitler, herbisitler, insektisitler, fungisitler ve benzeri preparatlarlarla karıştırılarak kullanıldığında preparatın yaprak üzerinde uzun süre kalmasını sağlar ve ilacın bitki yüzeyinden akmasını engelleyerek ilaç kaybını önler ve böylece preparattan en yüksek verim elde edilir.

LENA FILM, aynı zamanda ilaçlama aletlerinin uygulama sonrası temizliğinde de kullanılır.

BİRLİKTE KULLANILACAK  ÜRÜN                        UYGULAMA DOZU

İnsektisit (Böcek  ilaçları) ile

 

50 cc

Fungusitler (Mantar ialçları) ile

Herbisitler (Yabancı ot ilaçları)ile

 

50 cc

Akarisitler (Akar öldürücüler) ile

Bitki Gelişim Düzenleyiciler ile

50 cc

LENA GIBB ile

70 cc

Suda eriyebilir tozlar ile

300 cc

Yaprak Gübreleri ile

50 cc

İlaçlama aletlerinin temizliğinde

300 cc