• RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

LENA TARIM, 2001 yılında kurulmuş ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak merkez ve taşra teşkilatının yapılanmasını gerçekleştirmiştir.

Temel amaç, Türk tarımına bilgi ve teknoloji aktarımı ile kaliteli girdi sağlamaktır. Şirketimiz bu amaca uygun olarak, tarımın 3 temel ürünü olan bitki koruma ürünleri, bitki besleme ürünleri, tohum(ve fide) konularında faaliyet göstermektedir.


Şirketimizin merkezi ve üretim tesisleri, OSTİM/Ankara’dadır. Üretim tesislerimizde çevre dostu bir üretim anlayışı benimsenmiştir.

Bugün itibariyle, bitki koruma ürünü, gübre ve bitki besin elementi olarak toplam 50 çeşit ürünle müşterilerimize ve üreticilerimize hizmet sunulmaktadır.

LENA TARIM, başarının kurumsallaşma ile doğru orantılı olduğunun bilincindedir. Bu bilinçle, şirketin faaliyet alanında, çağın gereklerine uygun kural, kaide ve standartların yerleşmesine çalışmaktadır. Kuruluşundan bu güne kadar, çiftçi odaklı ve verimliliği esas alan bir yönetim anlayışı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Tamamı yerli sermaye ile kurulmuş bir firma olarak pazarda önemli bir yer edinmeyi amaçlamıştır. Sektörde yakalayacağımız başarının itici gücü, müşterilerimizin firmamıza duyduğu güven ve memnuniyet olacaktır.

Prensiplerimiz:

  • Çağımızın gereklerini kurum kültürü ve şirket değerlerimizle yoğurarak, şirket çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirmek.
  • Kaliteden taviz vermeden güvenli, etkili ve imkânlar ölçüsünde ucuz bitki koruma ürünlerini, tohumu ve gübreleri gerekli teknik bilgi desteğiyle, Türk tarımının ve Türk çiftçisinin hizmetine sunmak.
  • İş ahlakını ön planda tutan, toplumumuzun değerleri ile uyumlu; ben odaklı değil biz odaklı çalışma kültürünü ve ahlakını iş hayatımızda hâkim kılmak.
  • Piyasada dayanabilir ve rekabet edebilir bir ticaret politikası izlemek.
  • İster şirket ortağı, ister yönetici, isterse herhangi bir şirket personeli olsun, şirketimizde çalışan herkesin, bir LENA TARIM çalışanı olarak ast-üst ayrımı yapılmaksızın, hizmet vermenin rahatlığı içinde bulunacağının bilincinde olmak.
  • Şirketimiz üretim birimimizde ve çalışma ortamlarında yüksek sağlık ve güvenlik standartlarının yerleştirilmesi gerektiğinin bilincinde olmak.