BİLGİ VE TEKNOLOJİ İLE KALİTELİ ÜRÜN

LENA TARIM, Türk tarımına bilgi ve teknoloji aktarımı ile kaliteli ürün sağlamak amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Şirketimiz, tarımın temel maddeleri olan tarım ilaçları ve BGD, bitki besin elementleri ve tohum konularında faaliyet göstermektedir. Şirketin merkezi ve fabrikası (Tarım İlacı, BGD ve gübre üretim tesisleri), Ankara/Sincan’de bulunmaktadır. Tesisler çevreye hassasiyet gösterilerek planlanmış, kurulmuş, ÇED ve Emisyon raporları dahil gerekli izinler alınarak üretime başlamıştır.

Bugün itibariyle, bitki koruma ürünü, gübre ve bitki besin elementi olarak toplam 50 çeşit ürünle müşterilerimize ve üreticilerimize hizmet sunulmaktadır.

LENA TARIM, başarının kurumsallaşma ile doğru orantılı olduğunun bilincindedir. Bu bilinçle, şirketin faaliyet alanında, çağın gereklerine uygun kural, kaide ve standartların yerleşmesine çalışmaktadır. Kuruluşundan bu güne kadar, çiftçi odaklı ve verimliliği esas alan bir yönetim anlayışı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Tamamı yerli sermaye ile kurulmuş bir firma olarak pazarda önemli bir yer edinmeyi amaçlamıştır. Sektörde yakalayacağımız başarının itici gücü, müşterilerimizin firmamıza duyduğu güven ve memnuniyet olacaktır.

Prensiplerimiz:

  Çağımızın gereklerini kurum kültürü ve şirket değerlerimizle yoğurarak, şirket çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirmek.

  Kaliteden taviz vermeden güvenli, etkili ve imkânlar ölçüsünde ucuz bitki koruma ürünlerini, tohumu ve gübreleri gerekli teknik bilgi desteğiyle, Türk tarımının ve Türk çiftçisinin hizmetine sunmak.

  İş ahlakını ön planda tutan, toplumumuzun değerleri ile uyumlu; ben odaklı değil biz odaklı çalışma kültürünü ve ahlakını iş hayatımızda hâkim kılmak.

  Piyasada dayanabilir ve rekabet edebilir bir ticaret politikası izlemek.

  İster şirket ortağı, ister yönetici, isterse herhangi bir şirket personeli olsun, şirketimizde çalışan herkesin, bir LENA TARIM çalışanı olarak ast-üst ayrımı yapılmaksızın, hizmet vermenin rahatlığı içinde bulunacağının bilincinde olmak.

  Şirketimiz üretim birimimizde ve çalışma ortamlarında yüksek sağlık ve güvenlik standartlarının yerleştirilmesi gerektiğinin bilincinde olmak.

Kalite ve Çevre Politikamiz:

Müşteri beklentileri ve memnuniyetine yönelik sürekli iyileştirme, geliştirme, planlamak ve uygulamak için stratejiler belirlemenin benimsenmesi ve sürekli iyileşme sağlayacak şekilde çalışmayı taahhüt etmektedir. Uygulanabilir şartların karşılanması için taahhüt içermektedir.

Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesi ile yasal ve diğer şartlar ve mevzuata uygunluk sağlayabilmek için sürekli gelişmeyi taahhüt etmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız:

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme için standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi,

İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,

Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk olarak benimsenmesini,

Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeye çekmeyi,

Tüm çalışanlarla beraber stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici firma personelinin uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin belirlendiği yönetim gözden geçirme çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

Kurumsal Belgelerimiz