• RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

LENAPASOF

Posted by admin Ağustos - 27 - 2012

LENA PASOF 72 WP

8 %  Metalaxyl+64 % Mancozeb

LENAPASOF, bağ, kabakgiller(hıyar, bostan, kabak) ve patateste mildiyo hastalıkları  mücadelesşinde kullanılan residüel ve sistemilk etkili bir fungusittir.Sistemilk bir fungusit olan metalaxyl çok kısa bir sürede yeşil aksam tarafından alınır ve bitki özsuyunun nakli ile yukarı taşınarak yapraklara dağılır. Böylece fungal gelişim ve çoğalmayı önleyerek bitkiyi ilaç uygulamalarından sonra meydana gelen yeni aksam da dahil olmak üzere mantarlara karşı dahilen korur. Mancozeb koruyucu bir fungusit olup, bitki dokuları üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve mantar sporlarının gelişimini önler. Bu iki maddenin kombinasyonu olan LENAPASOF, hastalığa karşı bitkiyi dahilen ve haricen üstün şekilde korur.
Kullanma talimatı:

LENAPASOF, hastalık çıkışından önce önleyici olarak kullanılmalıdır. LENAPASOF’dan kontak bir fungusite dönerken, bu ilaçlamayı son LENAPASOF uygulamasından 7 gün sonra yapınız.
Kullanıldığı bitkiler ve kontrol ettiği hastalıklar

Bitki Hastalık Doz
(100l suya veya dekara)
Son İlaçlama İle hasat Arası süre(gün)
Bağ Bağ mildiyösü
(
(Plasmopara viticola)
250g 14
Kabakgiller Yalancı mildiyö
(Pseuperonospora cubensis)
250g 5
Patates Mildiyö
(Phytophtora infestans)
250g 14

 

İlaçlama zamanları:
Yeşil aksamın ilaçla iyi bir şekilde kaplanması için yeterli su kullanılmalı, ancak ilaçlı mahlûlün yapraklardan yıkanmasına meydan verilmemelidir.

Bağ: İlaçlamaya hava şartlarının mildiyö gelişim için elverişli olduğu zamanda (enfeksiyondan önce) başlanır. Azami 3 uygulama yapılır. İlaçlama aralığı 10-14 gündür. Son uygulamadan 7 gün sonra kontak etkili bir fungusit kullanılması tavsiye edilir.

Kabakgiller: İlaçlamaya hava şartlarının mildiyö gelişim için elverişli olduğu zamanda (enfeksiyondan önce) başlanır. Azami 3 uygulama yapılır. İlaçlama aralığı 10 gündür. Son uygulamadan 7 gün sonra kontak etkili bir fungusit kullanılması tavsiye edilir.

Patates : : İlaçlamaya hava şartlarının mildiyö gelişim için elverişli olduğu zamanda (enfeksiyondan önce) başlanır. Azami 3 uygulama yapılır. İlaçlama aralığı 10 gündür. Son uygulamadan 7 gün sonra kontak etkili bir fungusit kullanılması tavsiye edilir.

Bitki tahammülü:
Tavsiyelere uygun kullanıldığında LENAPASOF, tavsiye edildiği ürünlerde fitotoksisite riski olmaksızın uygulanabilir.

Ticari Takdim Şekli: 1 Kglık karton kutular