• RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

LENAELFSUPER

Posted by admin Ağustos - 27 - 2012

LENAELFSUPER

50 gr/L Quizalofop-p-ethyl

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanma Dozu ve Dönemi
BAĞ Köpek dişi ayrığı ( Cyndon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100ml/da. Köpek dişi 15-20 cm Kanyaş 2-3 kardeşte iken
DOMATES Köpek dişi ayrığı(Cyndondactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
100 ml/da. Domatesler 15-20 cm boyda, y.otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası
AYÇİÇEĞİ Köpek dişi ayrığı ( Cyndon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Yapışkan darı (Setaria sp.)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Tilki kuyruğu (Alopecurus sp.)
Çayır püskülü (Poa spp.)
Brom (Bromus sp)
Yabani arpa (Hordeum spp.)
Kara darı (Panicum sp.)
100ml/da .Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı devrede çıkış sonrası
SOĞAN Kaynaş-Geliç (Sorghum halepense) Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yapışkan darı (Setaria spp)

100ml /da Soğan 15-20cm boyunda Kanyaşlar 3-5 yapraklı darıcan ve yapışkan darılar 10-15cm boyunda olduklar dönemde
KIRMIZI MECİMEK Yabani yulaf (Avena sterilis)                                        75 ml/da. Mercimek 8-12

Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides)                              2-4 yapraklı olduğu

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

75 ml/da. Mercimek 8-12

cm boyda iken y.otların

2-4 yapraklı olduğu

dönemde çıkış sonrası

ŞEKER

PANCARI

Yabani yulaf (Avena fatua)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Hububat halazası                              (Alopecurus myosuroides)       

Püsküllü brom (Bromus tectorum)

75-100 ml/da Yıllık yabancı

otlarda düşük doz,çok yıllık

yabancı otlarda yüksek doz

PAMUK Kanyaş (Sorghum halepense) 75-100 ml/da,tohumdan Gelenlerde düşük, gelenlerde yüksek doz uygulanır.
SOYA

FASULYESİ

Darıcan-cinek otu

(Echinochloa crus-galli)                                                 

Kara darı (Panicum sp.)                                                   

Kanyaş (Sorghum halepense)

Köpek dişi ayrığı ( Cyndon dactylon)

Tilki kuyruğu (Alopecurus sp.)

Yabani kuş yemi (Phalaris sp.)

100 ml/da Yabancı

otlar 3-6 yapraklı olduğu

devrede çıkış sonrası