• RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

            LENASTOP 330 E Litrede 330 g. Pendimethalin LENASTOP 330 E çeşitli kültür bitkilerinde geniş ve dar yapraklı yabancı otları kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. Ekim öncesi toprağa karıştırma, çıkış öncesi ve çıkış sonrası kullanılabilir Bitki Kontrol Ettiği Yabancı Otlar AYÇİÇEĞİ DOMATES MISIR PAMUK PATATES SOĞAN Dar Yapraklı Yabancı Otlar Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)            Rüzgar otu (Apera spica-venti) Darıcan (Echinochloa crus-galli) Çatal otu (Digitaria […]

LENA MAGIC 48 SL 480 g/l Glyphosate IPA KULLANMA ŞEKLİ: Yabancı otların hızla büyüdüğü dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Kültür bitkilerinin yeşil kısımlarına ve iki yıldan küçük fidanların gövdelerine ilaç değdirilmemelidir. İlaç uygulaması üzerinden bir hafta geçmeden toprak işlemesi ve gübreleme yapılmamalıdır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir. Uygulamalarda, örneğin yelpaze hüzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu amaca ulaşılır.Çok rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı […]

LENAELFSUPER 50 gr/L Quizalofop-p-ethyl KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanma Dozu ve Dönemi BAĞ Köpek dişi ayrığı ( Cyndon dactylon) Kanyaş (Sorghum halepense) 100ml/da. Köpek dişi 15-20 cm Kanyaş 2-3 kardeşte iken DOMATES Köpek dişi ayrığı(Cyndondactylon) Kanyaş (Sorghum halepense) Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml/da. Domatesler 15-20 cm boyda, y.otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası AYÇİÇEĞİ Köpek dişi ayrığı ( Cyndon dactylon) Kanyaş (Sorghum halepense) Yapışkan […]