• RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Stimulant (Bitki gelişim Düzenleyicisi ) Suda Çözünen Konsantre Litrede   : 1  g   Sodium 5-nitroguaiacolate 2  g   Sodium orto-nitrophenolate 3  g   Sodium para-nitrophenolate 25  g   Sodium naphtaline acetate Bitki Uygulama Zamanı ve Şekli Kullanma Dozu Sebzeler ve süs bitkileri Meyve, Bağ, Narenciye ve Orman ağaçları Tüm bitkiler Domates, Biber,  Hıyar, Patlıcan, Kabak, vb. Kavun, Karpuz ÇİLEK Meyve, Bağ, Zeytin, Narenciye. Antep fıstığı Şeker Pancarı Çelik ve fideler hazırlanan çözeltiye batırılır. […]

İçerik: 14,53 g/l  4-CPA (4-chlorophenoxyacetic acid) Lena Tomat 14,53 Seralarda ve açık tarlalarda yetiştirilen domateslerde döl tutma yani verimi artırmak için ,patlıcanlarda da  döllenme yetersizliklerini gidermek için kullanılır.   KULLANMA ŞEKLİ : DOMATES ; Özel oluşturulan sera şartlarında ısı ve ışık yetersiz, nem ise yüksek olmaktadır. Bu şartlar altında açan çiçeklerde polen teşekkülü ve yumurtalık olgunlaşması yetersiz ve güçsüz olmaktadır. Bunun sonucu olarak da çiçek kendi imkanıyla kendinini dölleyememektedir. Lena […]

 Aktif Madde: 50g/L β-naphtoxy Acetic Acide(BNOA) KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DÖNEMLERİ Bitki Kullanma Dozu Son Kullanma ile Hasat arasındaki süre domates Çiçeklerde püskürtme ve daldırmada 1mL/1L su  Meyve tutturmak ve çiçek dökümünü önlemek için kullanılır 15 Gün Patlıcan biber Hıyar Bitki yüzeyine pülverize edildiğinde doz:100cc/100L su Kabak Pulverizasyonda 15-30 mL/100L su Fasulye Çilek karpuz KULLANMA ŞEKLİ VE DOZLARI:     Domateslerde düşük ısılarda fidelerin meyve tutumunu ve çiçeklerin erken gelişmesini sağlamak […]

1 Tablet 1 gr saf  gibberellic asit (GA3) ihtiva eden bitki gelişim düzenleyici. Bitki Kullanma Amacı ve Dönemi Doz/ 100L suya Çekirdeksiz Üzümlerde 1)Sofralıklarda 2)Kurutmalıklarda  İri salkım ve iri tane elde etmek için LENA GİBB tablet kullanılır. Birinci uygulama çiçek kapsüllerinin %70 döküldüğü devrede, ikinci uygulama ise bundan 10-12 gün  sonra tanelerin 3mm çapında saçma iriliğine ulaştığı devrede yapılır. Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra uygulama yapılır. 2  tablet ½  […]